Sản phẩm >> Tượng gỗ >> Di Lặc đứng bao tiền

detail

Di Lặc đứng bao tiền

15.000.000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Chiều cao: 155 cm

num

Chiều cao: 155 cm

Chiều rộng: 45 cm

Loại gỗ: Đinh hương

Sản phẩm khác

product_news

coc 2

1.700.000 VNĐ

coc vang 2 chuan
product_news

coc vang

1.600.000 VNĐ

coc vang dep
product_news

coc vang

1.600.000 VNĐ

phuong luoi1