Sản phẩm >> Tượng gỗ

Tượng gỗ

product_news

Quan Công

4.200.000 VNĐ

Chiều cao: 63 cm
product_news

Chúa Giê Xu

3.000.000 VNĐ

Chiều cao: 60 cm
product_news

Đức Mẹ

3.000.000 VNĐ

Chiều cao: 60 cm
product_news

Gia Cát Lượng

3.000.000 VNĐ

Chiều cao: 78cm
product_news

Di Lặc đứng Cá Chép

2.000.000 VNĐ

Chiều cao: 40 cm
product_news

Di Lặc đứng

1.200.000 VNĐ

Chiều Cao: 28cm
product_news

Tượng gỗ Di lạc ngồi bao tiền

550.000 VNĐ

Chiều cao 15cm
product_news

Tượng gỗ Tam Đa

2.500.000 VNĐ

Chiều cao 33 - 35cm
product_news

Tượng gỗ Mẹ bồng con

5.500.000 VNĐ

Chiều cao 65cm
product_news

Tượng gỗ Tam Đa

6.800.000 VNĐ

Chiều cao 65cm
product_news

Tượng gỗ Phật tổ đứng

Liên hệ

Chiều cao 70cm