Sản phẩm >> Tượng gỗ >> Phật Bà

detail

Phật Bà

12.000.000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Chiều cao: 50 cm

num

Chiều cao: 50 cm

Chiều rộng: 15 cm

Loại gỗ: Trắc

Sản phẩm khác

product_news

Di Lặc đứng bao tiền

15.000.000 VNĐ

Chiều cao: 155 cm
product_news

Cóc Ngậm Tiền

2.500.000 VNĐ

Vuông: 30 cm
product_news

Cóc Ngậm Tiền

1.000.000 VNĐ

Vuông: 20 cm