Sản phẩm >> Tượng gỗ >> Cóc Ngậm Tiền

detail

Cóc Ngậm Tiền

2.500.000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Vuông: 30 cm

num

Vuông: 20 cm

Loại gỗ: Xá xị

Sản phẩm khác

product_news

Di Lặc đứng bao tiền

15.000.000 VNĐ

Chiều cao: 155 cm
product_news

Cóc Ngậm Tiền

1.000.000 VNĐ

Vuông: 20 cm
product_news

Phật Bà ngồi đài sen

1.800.000 VNĐ

Chiều cao: 35 cm