Sản phẩm >> Tượng gỗ >> Chúa Giê Xu

detail

Chúa Giê Xu

3.000.000 VNĐ

Thông tin sản phẩm

Chiều cao: 60 cm

num

Chiều cao: 60 cm

Chiều rộng: 20 cm

Loại gỗ: Căm Xe

Sản phẩm khác

product_news

Di Lặc đứng bao tiền

15.000.000 VNĐ

Chiều cao: 155 cm
product_news

Cóc Ngậm Tiền

2.500.000 VNĐ

Vuông: 30 cm
product_news

Cóc Ngậm Tiền

1.000.000 VNĐ

Vuông: 20 cm